XOPQBNMKK
งานนวัตกรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:19 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 14:03 น.
 
Download Forms

 

 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:04 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT Scholar award ประจำปี 2554-2555 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:07 น.
อ่านเพิ่มเติม...