XOPQBNMKK
โครงการนวัตกรรม 6 โครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:44 น.

โครงการนวัตกรรม

  1. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
  2. โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4
  3. โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต
  4. โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
  5. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2012 เวลา 23:37 น.